Over BIG

Veiligheid en milieuzorg zijn niet langer enkel een bekommernis van brandweer en civiele bescherming. Meer en meer bedrijven ijveren voor veiligheid op de werkvloer en een beter leefmilieu. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van ieder. Communicatie en informatie zijn hierbij een onmisbare schakel in elke milieubewuste bedrijfscultuur. BIG vzw had dit reeds in een vroeg stadium begrepen en bouwde een interventiegericht centrum uit met een gebruiksvriendelijke databank, klaar voor elke situatie. De know-how van BIG vzw wordt dan ook tot ver buiten de grenzen gewaardeerd.

BIG vzw werkt nauw samen met de EU en in het bijzonder met Nederland, Duitsland, Zweden en Zwitserland. De verdere Europese eenmaking zal de internationale uitbouw van BIG vzw ongetwijfeld nog versterken.

Wie is BIG vzw

BIG vzw heeft tot doel om assistentie en advies te verlenen bij problemen met gevaarlijke stoffen. Zij doet dit ter bescherming van mens en milieu.

BIG vzw verzamelt en valideert informatie over gevaarlijke stoffen. Op basis van deze informatie maakt BIG SDS'en, WIK-kaarten of etiketten.

BIG heeft zich gespecialiseerd op zowel het gebied van classificatie, ecologie als transport. Hierdoor kunnen wij diensten zoals een 24u op 24u Emergency Response Service, productregistratie of verpakkings- & transportadvies aanbieden. Ook voor technische vertalingen of specifieke opleidingen kan u bij ons terecht. Jaarlijks brengt BIG vzw een selectie van de databank uit. BIG vzw biedt ook een hele reeks diensten met betrekking tot REACH en CLP aan. Ons team van maar liefst 44 man sterk staat steeds voor u klaar.

Referenties

Reeds meer dan 40 jaar staat BIG ten dienste van brandweer en civiele bescherming.

Volgende officiële instanties vertrouwen op BIG vzw:

  • Brandweervereniging Vlaanderen (BVV)
  • Umweltbundesamt (UBA) - Duitsland
  • Nationale Alarmzentrale (NAZ) - Zwitserland
  • Verkeer en Waterstaat (VEW) - Nederland
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA) - Nederland
  • Ministerie voor leefmilieu - Roemenië

Filosofie

BIG vzw staat voor een objectieve informatiebron en onafhankelijk advies met de noden van de gebruiker in het achterhoofd. BIG vzw tracht de overvloed aan informatie van de verschillende officiële instanties zo eenvormig en gebruiksvriendelijk mogelijk door te laten stromen naar de bedrijfswereld en de bevolking in het algemeen.

Het kluwen van wetgeving en andere informatie over gevaarlijke stoffen van zowel lokale als EU overheden is niet zo simpel te ontwarren en daarvoor kan u op de expertise van BIG vzw rekenen.

ISO 9001

BIG vzw staat garant voor kwaliteitsvolle informatie en daarom werken wij volgens een gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitssysteem.