Visual Accident Perimeter

Visual Accident Perimeter, of kortweg VAP, is een tool door BIG ontwikkeld om snel en simpel een inschatting te kunnen maken van de spreiding bij het vrijkomen van een stof tijdens een incident.

In de tool zijn twee gangbare spreidingsmodellen beschikbaar nl. het ERG-model (beschreven in Emergency Response Guidebook) of het Gaussiaanse pluimmodel. Dit laatste model bestaat uit zes lagen die het berekende spreidingsmodel samen met de reukgrens, de grenswaarden en de explosiegrenswaarden bovenop een geografische kaart weergeven. Als het toestel beschikt over een oriëntatiesensor en een gps kan de huidige kijkrichting en uw huidige locatie ook worden getoond op de kaart.

De applicatie is beschikbaar op Windows 10, Android en iOS via de Store van het respectievelijke platform. Afhankelijk van de beschikbare hardware of verbindingen (oriëntatiesensor, gps, internetverbinding) zijn er verschillende functies bruikbaar. Indien de koppeling naar BIG Kaleidos Mobile geactiveerd is, kunnen de data van de opgezochte stof gebruikt worden in het gekozen spreidingsmodel.

Vereisten

De toepassing draait op alle mobiele of vaste toestellen met Windows 10 en mobiele toestellen die werken met Android 7.0 of iOS 10.0 of hoger. 

Sommige functionaliteiten van de toepassing zijn afgeschermd naargelang de hardware van het toestel.

Sommige onderdelen van de toepassing zijn afgeschermd naargelang de hardware van het toestel.

Functie GPS Camera¹ Oriëntatiesensor Internet²
Map Bijkomende functies Niet Niet Niet
Augmented reality Bijkomende functies Vereist Vereist Niet

  1. Een camera is aanwezig op de achterzijde van het toestel
  2. Internet is enkel vereist in de demoversie. In de volledige versie zijn lokale mappen beschikbaar.

 

Functie PC Tablet Smartphone
Map Ja Ja Ja
Augmented reality Nee Ja Ja

Download

De Visual Accident Perimeter app is terug te vinden op de Windows Store.
Download van de Windows Store