01/05/18

Privacy Beleid

Toepassing

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van BRANDWEERINFORMATIECENTRUM VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN VZW met zetel te Technische Schoolstraat 43A, 2440 GEEL en ondernemingsnummer BE0423.885.446, hierna genoemd "BIG".

Wij respecteren de privacy van al onze klanten en gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verzamelen wij?

Klantencontacten: Wij verzamelen enkel gegevens die ons worden verschaft in het kader van onze dienstverlening. Dit betreft vnl. algemene identificatie- en communicatiegegevens van de medewerkers en contactpersonen van onze klanten en zakenrelaties.

Website: Wij verzamelen enkel de identificatie- en communicatiegegevens die u beslist ons te geven in het kader van de aankopen en handelingen die u op onze website doet.

Nieuwsbrief: Wij verzamelen enkel de identificatie- en communicatiegegevens die u beslist ons te geven wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Telefoonopnames: In het kader van kwaliteitscontroles kunnen telefoongesprekken worden opgenomen. U wordt hiervan voorafgaandelijk geïnformeerd, zodat u geïnformeerd kan beslissen om al dan niet het telefoongesprek te voeren.

Gebruik van verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op goed beveiligde servers en zijn enkel toegankelijk voor personen die er toegang toe dienen te hebben. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij zullen deze gegevens ook niet verkopen of gebruiken voor andere doeleinden dan deze die onze operationele diensten ten goede komen. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan nodig voor het uitvoeren van onze diensten en onze boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen.

Telefoonopnames die gebeuren voor kwaliteitsdoeleinden worden bewaard voor een periode van 5 jaar.

Enkel indien u zich actief inschrijft op onze nieuwsbrief, zult u deze ontvangen. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor onze nieuwsbrief.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Uw gegevens worden niet buiten Europa gebruikt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende dienstverlening relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Derden

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten, en nooit voor marketing doeleinden.

Indien nodig voor de uitvoering van onze diensten worden uw persoonsgegevens intern gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op de huidige dienstverlening van BIG. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in de dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

Inzage en aanpassing van persoonsgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of –indien u hiertoe goede redenen heeft- verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Gebruikers van online diensten kunnen deze gegevens zelf opzoeken via hun account. U kan ook steeds onze klantendienst contacteren. Wanneer u ervoor kiest om uw gegevens te verwijderen, zullen enkel deze die wij o.w.v. een rechtmatig belang of wettelijke plicht nodig hebben, worden bewaard.

Links naar andere website en derde partijen

U dient zich ervan bewust te zijn dat BIG niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van derde partijen. In geval van links naar websites van derden of uitwisseling van gegevens in het kader van de uitvoering onze diensten, dient u het privacy beleid van deze derde partijen te verifiëren.

Cookies

Wij maken op onze website en tools/apps gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op deze manier kunnen wij het gebruiksgemak verhogen, waardoor het voor u aangenamer zal zijn om onze diensten te gebruiken.

Welke cookies wij plaatsen en welk beleid wij hieromtrent voeren, vindt u in ons cookie beleid.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, aarzel dan niet ons te contacteren via onze klantendienst op +32 (0)14 58 45 47 of info@big.be.

Indien u klachten heeft over hoe wij uw persoonsgegevens behandelen, kan u zich richten tot de Privacy Commissie op www.privacycommission.be.

Cookie Beleid

De verantwoordelijke voor dit cookie beleid is BRANDWEERINFORMATIECENTRUM VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN VZW met zetel te Technische Schoolstraat 43A, 2440 GEEL en ondernemingsnummer BE0423.885.446, hierna genoemd "BIG".

BIG maakt gebruik van cookies op haar websites en tools/apps om het gebruiksgemak te optimaliseren. Zij doet zulks onder toepassing van dit cookie beleid. Dit beleid is opgesteld met als doel u correct en helder te informeren over het gebruik van cookies en uw toestemming te bekomen tot het gebruik ervan.

Toepassing

Dit beleid is van toepassing op alle websites en tools/apps van BIG. Door deze te bezoeken of er een bestelling op te plaatsen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies conform dit beleid. U heeft de mogelijkheid dit cookie beleid op te slaan en af te drukken.

We behouden ons het recht voor om deze policy van tijd tot tijd aan te passen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de websites of tools/apps. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf deze policy te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de websites en tools/apps. Als u er wel gebruik blijft van maken, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat uw browser op uw computer opslaat. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw gebruik van onze producten aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaat om analyses en performantieanalyses uit te voeren.

Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat op zich geen persoonsgegevens.

Bezwaar

Indien u niet wenst dat cookies worden geplaatst, kan u uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Hierdoor is het evenwel mogelijk dat u niet van alle mogelijkheden van onze producten gebruik zal kunnen maken of dat deze niet optimaal functioneren.

Overzicht cookies

Onze websites en tools/apps maken gebruik van een aantal louter functionele cookies. Deze dienen louter om de gebruikservaring te verbeteren.

Verder gebruiken wij de diensten van Google om inzichten te krijgen over hoe bezoekers onze producten gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google mogelijk opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De cookies van Google die wij gebruiken zijn:
Google Analytics

Vragen betreffende het cookie beleid

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit cookie beleid, aarzel dan niet ons te contacteren via onze klantenservice op +32 (0)14 58 45 47 of info@big.be.