Kaleidos

De BIG Kaleidos database is een selectie van gevalideerde data over zo’n 20 000 stoffen en mengsels opvraagbaar in 13 talen. Indien u een abonnement neemt ontvangt u jaarlijks een update. De databank bevat per stof of mengsel meer dan 800 properties gaande van fysico-chemische eigenschappen, gevaren en beheersmaatregelen tot transportwetgeving, interventiewaarden en zoveel meer.

U kan kiezen voor een single user-versie of een netwerkversie.

Meerdere gelijktijdige opzoekingen zijn mogelijk via aparte tabbladen die eveneens naast elkaar of onder elkaar kunnen worden gelegd. De data is opvraagbaar via een groot aantal zoeksleutels, maar u kan via uitgebreid zoeken zelfs uw eigen zoekcriteria samenstellen.

Gebruiksvriendelijke lay-out, mogelijkheid om data te printen of op te slaan als pdf.

Er werd een uitgebreide helpfunctie voorzien waarin u naast gebruiksinformatie eveneens alle mogelijke achtergrondinformatie vindt over de eigenschappen die per entry werden opgenomen.

BIG Kaleidos database is snelle en kwaliteitsvolle data, want als mensenlevens op het spel staan telt iedere seconde!

Gratis download

BIG Kaleidos kan gratis gedownload worden. Vraag uw licentie aan op support@big.be.

Volgende stoffen zijn beschikbaar in de demo:
aceton / acetonitril / acrylnitril, gestabiliseerd / ammoniumhydroxide, oplossing, conc>50%, gas, onder druk opgelost in een vloeistof / benzeen / broom / 1,3-butadieen, gestabiliseerd, vloeibaar, onder druk / sec-butylacetaat

Volgende grote updates zijn doorgevoerd in deze nieuwe versie:

 • Transportwetgeving: ADR, ADN, RID 2017
 • Europese grenswaarden (januari 2017)
 • Grenswaarden Nederland (maart 2017)
 • SZW-lijst Nederland (december 2016)
 • Interventiewaarden Nederland (december 2016)
 • TRGS900 Arbeidsgrenswaarden Duitsland (november 2016)
 • MAK Duitsland (september 2016)
 • Grenswaarden Frankrijk (oktober 2016)
 • TLV-ACGIH (US 2017)
 • Verordening (EU) nr. 2016/918, 8ste aanpassing van Verordening (EG) nr. 1272/2008
 • Verordening (EU) nr. 2016/1179 9de aanpassing van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (update stoffenlijst van bijlage VI)
 • IARC (volume 117)
 • ERPG (september 2016)
 • Meetbuisjes Dräger (april 2017)

Ondersteuning

Heeft u problemen met de installatie/activatie van de BIG Kaleidos databank?
Neem dan contact op met onze Support-dienst op het nr. 014 58 45 47 of via mail (support@big.be).

Minimaal vereiste hardware

 • Intel Core 2 Duo 2,5 GHZ
 • 8 GB vrije schijfruimte
 • 2 GB geheugen

Vereiste software

 • Microsoft Windows 7, 8.1, 10
 • Microsoft .NET Framework 4.6 of hoger