Diensten

BIG vzw heeft doorheen de jaren een sterke reputatie opgebouwd als expertisecentrum inzake gevaarlijke stoffen. BIG vzw heeft als doel om met deze kennis overheden en industrie bij te staan in hun streven naar een veiligere leef- en werkomgeving. Daarom volgt hier een greep uit onze diensten. Heeft u een probleem aarzel dan niet om ons te contacteren.

CLP

Verordening nr. 1272/2008 (CLP) is de omzetting van GHS naar EU-wetgeving. Europa heeft ervoor gekozen om niet het volledige GHS-systeem over te nemen en om nog een aantal extra H-zinnen (EUH-zinnen) toe te voegen.

Productinformatie

Consultancy

BIG heeft meer dan 35 jaar ervaring en kennis over gevaarlijke stoffen. Onze ervaring staat ter uwer beschikking. Geef ons een seintje en we kijken hoe wij u kunnen helpen.

Productinformatie

Veiligheidsbeoordeling

Elke werkgever heeft de verplichting om in te staan voor het welzijn van zijn werknemers, en mens en milieu in het algemeen. Zeker indien contact met gevaarlijke stoffen mogelijk is moet alles in het werk gesteld worden om blootstelling aan dergelijke producten te vermijden.

Productinformatie

Emergency Response

BIG is naast een kenniscentrum ook een noodcentrum, 24u op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Ons team van deskundige emergency commanders staat steeds ter uwer beschikking.

Productinformatie

Etikettering

Onze experten voorzien u van de juiste indeling van uw product, maar weten ook wat in ieder EU-land specifiek de wettelijke vereisten zijn van uw etiket.

Productinformatie

Opleiding

Nood aan een opleiding over productveiligheid, opmaak SDS of ADR? BIG kan voor u een opleiding op maat van uw bedrijf en het niveau van de deelnemers voorzien.

Productinformatie

REACH

EG-Verordening nr. 1907/2006 (REACH) is waarschijnlijk de meest ingrijpende wetgeving voor de chemische industrie van de afgelopen jaren. Alle bewijslast ligt nu bij de industrie en niet meer bij de overheden zoals voorheen. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen.

Productinformatie

Vertalingen

Het vertalen van SDS'en is een kunst op zich. Vele vertalingen zijn in wet vastgelegd, het omvat een heel specifiek vakjargon en een grote verantwoordelijkheid. Wij helpen u graag met al uw vertalingen.

Productinformatie