CLP

Verordening nr. 1272/2008 (CLP) is de omzetting van GHS naar EU-wetgeving. Europa heeft ervoor gekozen om niet het volledige GHS-systeem over te nemen en om nog een aantal extra H-zinnen (EUH-zinnen) toe te voegen. In CLP (“Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures”) zijn eveneens de verpakkingsvoorschriften opgenomen.

BIG kan voor u SDS'en en etiketten opmaken volgens CLP-indeling of zelfs een elektronische set van H-zinnen, EUH-zinnen en P-zinnen uitleveren in de gewenste talen. Daarnaast bieden wij praktische opleidingen op maat, en dit zowel voor gevorderden als voor beginners. Tevens is het mogelijk om met de betrokken verantwoordelijke(n) binnen het bedrijf (vaak de preventieadviseur en/of milieucoördinator) een volledige screening van de activiteiten te doen zodat alle CLP-verplichtingen gekend en gedekt zijn.