Emergency Response

BIG is 24 u op 24 u telefonisch bereikbaar bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De informatieverstrekking is in deze situatie steeds gratis.

Daarnaast stockeert BIG tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage productinformatie van individuele bedrijven. Het betrokken bedrijf mag het BIG-alarmnummer vermelden op zijn documenten en verpakkingen. BIG staat 24 u op 24 u ter beschikking voor het verstrekken van informatie van bedrijfseigen producten. Het bedrijf kan dan in samenspraak met BIG een noodprocedure opstellen die door al onze operatoren gevolgd wordt.

Bij ons wordt vertrouwelijkheid hoog in het vaandel gedragen en we hebben hiervoor speciale contracten ontworpen waarin het bedrijf kan laten vastleggen welke informatie als confidentieel behandeld dient te worden.

  • 24 u op 24u bereikbaar
  • Opslaan van uw gegevens
  • Gratis nieuwsbrief waardoor u als eerste op de hoogte bent van de veranderingen binnen de wetgeving