Veiligheidsbeoordeling

Elke werkgever heeft de verplichting om in te staan voor het welzijn van zijn werknemers, en mens en milieu in het algemeen. Zeker indien contact met gevaarlijke stoffen mogelijk is moet alles in het werk gesteld worden om blootstelling aan dergelijke producten te vermijden.

Downstreamgebruikers - Compliance Check

Procesbeoordeling