Downloads

Alle producten zijn meteen beschikbaar op onze website, Google Play of Windows Store. Onderstaande links verwijzen u meteen door naar de benodigde setup. Scan de QR-codes voor een gemakkelijke installatie op een smartphone of tablet.

MixLab

Om de mengselberekening te kunnen gebruiken dient de toepassing binnen uw netwerk toegang te krijgen voor uitgaande internetverbindingen via poort 443 voor HTTPS trafiek.

Voor de aanmelding bij de toepassing kan u een account aanvragen bij BIG Support

Kaleidos

Gratis Download

BIG Kaleidos kan gratis gedownload worden.

Volgende stoffen zijn beschikbaar in de demo:
aceton / acetonitril / acrylnitril, gestabiliseerd / ammoniak, oplossing, conc>50%, gas, onder druk opgelost in een vloeistof / benzeen / broom / 1,3-butadieen, gestabiliseerd, vloeibaar, onder druk / sec-butylacetaat / isobutylacetaat / chloor, vloeibaar, onder druk

Kaleidos Lite

Android

De Kaleidos Lite app is terug te vinden op Google Play Store.

Download van Google Play Store

Windows

De Kaleidos Lite app is terug te vinden op Windows Store.

Download van Windows Store

iOS

De Kaleidos Lite app is terug te vinden op iTunes.

Download van iTunes


Kaleidos Online

Een demo account voor Kaleidos Online kan hier gratis worden aangemaakt.

Er zijn twee producten beschikbaar in deze demo: aceton en benzeen. De volledige versie bevat informatie over meer dan 5000 stoffen.

Visual Accident Perimeter

De Visual Accident Perimeter app is terug te vinden op de Windows Store.

Download van de Windows Store