Producten

Het hart van BIG is een databank met informatie over gevaarlijke stoffen in 17 talen. BIG geeft extracties van deze databank uit in elektronische vorm of boekwerken of geïntegreerd in softwaretoepassingen. BIG biedt eveneens de mogelijkheid om data uit de databank te integreren in eigen beheersystemen.

Brandweerinterventieboek

Een handig naslagwerk dat meer dan 1000 interventiekaarten van de meest voorkomende stoffen bundelt en thuishoort in de commandowagen van elk brandweerkorps.

Productinformatie

Kaleidos

De nieuwe BIG Kaleidos database heeft een heleboel extra functionaliteiten zoals meerdere opzoekingen gelijktijdig mogelijk, split screen, print preview,... maar met nog steeds dezelfde BIG kwaliteitsgarantie.

Productinformatie

Kaleidos Lite

Kwaliteitsvolle BIG-data altijd binnen handbereik. De BIG Kaleidos Lite is een app voor Windows of Android tablets en smartphones met informatie over ongeveer 5000 gevaarlijke stoffen.

Productinformatie

Kaleidos Online

De BIG Kaleidos Online webapplicatie bevat dezelfde informatie als de mobile, maar werkt volledig platformonafhankelijk. Je hebt enkel een internetverbinding nodig.

Productinformatie

MixLab

MixLab is een softwaretoepassing die de indeling en het etiket van een mengsel bepaalt volgens CLP-wetgeving op basis van de concentratie van de bestanddelen.

Productinformatie

Product Risico Advies Module

Door middel van de PRA-module kan u op een snelle en systematische manier de risico’s van chemische stoffen in uw onderneming in kaart brengen.

Productinformatie

SDS / VIB

Bent u niet overtuigd van de SDS'en die uw leveranciers leveren en hoe kan u weten of deze correct zijn? BIG biedt u een eenvoudige oplossing: een screening van het SDS met een overzichtelijk rapport of BIG stelt voor u wettelijk correcte SDS'en op.

Productinformatie

Visual Accident Perimeter

Visual Accident Perimeter, of kortweg VAP, is een tool door BIG ontwikkeld om een inschatting te kunnen maken van de spreiding bij het vrijkomen van een stof tijdens een incident.

Productinformatie

WIK Boek

Dit 2-delig boekwerk bevat een 1000-tal handige en overzichtelijke kaarten verdeeld over 2 boeken met op iedere kaart de meest cruciale informatie.

Productinformatie