Product Risico Advies module

Door middel van het PRA-model kan u op een snelle en systematische manier de risico’s van chemische stoffen in uw onderneming in kaart brengen. De module baseert zijn beoordeling op het wettelijk kader voor arbeidsveiligheid en op een stoffendatabase die voor de geselecteerde stoffen de indeling en de arbeidsblootstellingswaarden bevat. Bijkomend worden de fysische eigenschappen, de dampspanning en de gebruiksomstandigheden in rekening gebracht. Deze worden aangegeven door de gebruiker van de module.

Het resultaat geeft een duidelijk zicht op het risicopotentieel per blootstellingsroute, inclusief voor het milieu. Daarnaast worden er ook veiligheidsadviezen gegeven voor de professionele en industriële gebruiker en het milieu.

De module ondersteunt een bedrijf om voor zijn dynamisch risicobeheersplan een prioriteitenlijst op te stellen. De meest risicovolle stoffen kunnen dan als eerste aangepakt worden met uitgebreidere risicoberekeningstools (e.g. Stoffenmanager, ECETOC TAR, ART,…).

Gratis demo

Een demo van de PRA-module kan hier gratis uitgeprobeerd worden.

  • Gebruikersnaam: PRA-demo
  • Wachtwoord: PRA-demo1