Safety Data Sheet / Veiligheidsinformatieblad

BIG stelt SDS'en (Safety Data Sheets) op conform de geldende wetgeving, op dit moment is dit Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en herwerkt via Verordening (EU) nr. 2020/878.

De veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar in verschillende talen. Telkens wordt bij opmaak van een SDS in een vreemde taal rekening gehouden met de lokale wetgeving. Naar aanleiding van de nieuwe Verordening nr. 2020/878 heeft BIG haar lay-out eveneens aangepast.

Gezien de nieuwe GHS/CLP wetgeving maakt BIG op aanvraag van de klant al SDS'en op met de nieuwe geldende classificaties voor die landen waar GHS/CLP al van kracht is.

Voorbeeld van een SDS is verkrijgbaar op aanvraag.

SDS'en zijn verkrijgbaar in volgende basistalen:

  • Nederlands, Frans, Engels, Duits
  • Spaans, Italiaans, Portugees
  • Zweeds, Deens, Noors, Fins
Alle andere talen zijn verkrijgbaar als vertaling (zie onze rubriek vertalingen)

Klik hier voor een demo.